Visiting Students

64.

Adrian Parra Rodriguez
The University of the Basque Country
2019-05-05 - 2019-05-08

63.

Inigo Arrazola Maiztegui
The University of the Basque Country
2019-05-05 - 2019-05-08

62.

Zhijie Cheng
Nanjing University
2019-02-21 - 2019-05-31

61.

Weilong Wang
University of Vigo
2018-12-21 - 2020-01-09

60.

Jun Wang
Peking University
2018-10-08 - 2019-06-30

59.

Marc Burger
Technical University of Munich
2018-09-01 - 2019-01-01

58.

Yuanfeng Shi
Tsinghua University
2018-09-01 - 2019-07-01

57.

Graduate student Marcello Gian Andolina
Scuola Normale Superiore,Pisa,Italy
2018-08-17 - 2018-08-28

56.

Kehan Liu
Purdue University
2018-07-11 - 2018-09-01

55.

Xingyan Chen
Tsinghua University
2018-07-01 - 2018-09-01

54.

Zhuoyang Ye
Shanghai Jiao Tong University
2018-07-01 - 2018-08-31

53.

Qihao Guo
Xi'an Jiaotong University
2018-06-27 - 2018-08-27

52.

Zhengyu Zhang
University of Michigan
2018-05-27 - 2018-09-01

51.

Siddhant Singh
Indian Institute of Technology Kharagpur
2018-05-08 - 2018-07-16

50.

Yukai Wu
University of Michigan
2018-05-07 - 2018-07-01

49.

Botao Du
Tsinghua University
2018-05-01 - 2019-05-01

48.

Zhengyang Cai
Tsinghua University
2018-05-01 - 2019-05-02

47.

Wang Jun
Peking University
2018-05-01 - 2019-05-01

46.

Yi Huang
Xi'an Jiaotong University
2018-03-01 - 2018-05-31

45.

Xingjian Zhang
Nankai University
2017-07-10 - 2017-08-18

44.

Lu Feng
University of Science and Technology of China
2017-07-03 - 2017-08-30

43.

Zhengyu Zhang
University of Michigan
2017-05-14 - 2017-09-02

42.

Yukai Wu
University of Michigan
2017-04-29 - 2017-09-02

41.

Jing Yan Haw
Australian National University
2015-12-14 - 2015-12-18

40.

Mark Bradshow
Australian National University
2015-12-14 - 2015-12-18

39.

Julen Jon Simon Pedernales
University of the Basque Country UPV/EHU, Spain
2015-12-11 - 2015-12-23

38.

You-Qi Nie
University of Science and Technology of China
2015-11-25 - 2015-12-02

37.

Shiri Avni
Technion, Israel
2015-09-30 - 2016-01-15

36.

Shengtao Wang
University of Michigan, USA
2015-07-12 - 2015-09-05

35.

Tanvi Gujarati
University of Michigan, USA
2015-07-02 - 2015-09-03

34.

Minghan Li
University of Science and Technology of China
2015-05-25 - 2015-05-28

33.

Paul Knott
University of Leeds, UK
2014-10-28 - 2014-11-01

32.

Zhen Zhang
University of Michigan, USA
2014-06-11 - 2014-08-31

31.

Dong-Ling Deng
University of Michigan, USA
2014-06-11 - 2014-08-31

30.

Sheng-Tao Wang
University of Michigan, USA
2014-06-11 - 2014-08-31

29.

Carlo Maria Scandolo
University of Padova, Italy
2014-04-04 - 2014-06-14

28.

Ana Belen Sainz
The Institute of Photonic Sciences, Spain
2013-12-01 - 2013-12-08

27.

Carlo Maria Scandolo
University of Padova, Italy
2013-11-29 - 2013-12-07

26.

Daniela Frauchiger
ETH Zürich, Switzerland
2013-11-14 - 2013-11-16

25.

Dongyoon Oh
California Institute of Technology, USA
2013-08-29 - 2013-08-29

24.

Feihu Xu
University of Toronto, Canada
2013-06-30 - 2013-07-02

23.

Chao Shen
University of Michigan, USA
2013-06-11 - 2013-09-03

22.

Zhen Zhang
University of Michigan, USA
2013-06-11 - 2013-09-03

21.

Dong-Ling Deng
University of Michigan, USA
2013-06-11 - 2013-08-23

20.

Sheng-Tao Wang
University of Michigan, USA
2013-06-11 - 2013-08-22

19.

Iman Marvian
Perimeter Institute for Theoretical Physics, Canada
2012-08-15 - 2012-08-19

18.

Yanghao Chan
University of Michigan, USA
2012-07-09 - 2012-08-24

17.

Changling Zou
University of Science and Technology of China
2012-07-05 - 2012-07-07

16.

Chao Shen
University of Michigan, USA
2012-06-25 - 2012-08-24

15.

Zhen Zhang
University of Michigan, USA
2012-06-25 - 2012-08-24